Wodozbiór


Zespół przyrodniczo-krajobrazowy powstały w 1994 r. dla zachowania i odtwarzania walorów krajobrazu naturalnego, w szczególności ukształtowania terenu oraz cieków i zbiorników wodnych. Jest to łagodnie pofalowany teren z obniżeniem – meliorowane torfowisko ze stawem. W obniżeniach występują szuwary trzcinowe, mozgowe i pałkowe, zbiorowiska ze śmiałkiem darniowym oraz turzycowiska. Poza obniżeniami dominują zbiorowiska z perzem i mietlicą pospolitą występujące na odłogach. W miejscach piaszczystych istnieją fragmenty muraw napiaskowych. Na całym terenie występują rozproszone kępy wierzb, brzóz i dębów.

Powiązane miejsca i trasy:


Przechodzą tędy trasy:
Szlak Gocławski
wodozbior_1.jpg wodozbior_2.jpg wodozbior_3.jpg wodozbior_galeria_1.jpg wodozbior_galeria_2.jpg wodozbior_galeria_3.jpg wodozbior_galeria_4.jpg wodozbior_galeria_5.jpg

Galeria - zdjęcia i panoramy