Park przy ulicy Goleniowskiej i Puckiej


Był tu ewangelicki cmentarz komunalny założony dla ówczesnego miasta Dąbie w 1852 roku, na którym pochowano także francuskich jeńców z wojny 1870-71. Zamknięty najprawdopodobniej ok. 1930 r., a w latach 70. przekształcony w park, w którym zachował się ślad cmentarnej alei i dawny drzewostan.

Ważne informacje:


W znacznej części drzewostan dawnego cmentarza oraz młodsze nasadzenia i samosiewy drzew. Najokazalszy jest tu dwupniowy dąb o obwodzie 320 cm i 200 cm. Do najczęściej występujących gatunków należą: kasztanowiec biały, klon zwyczajny, lipa drobnolistna i szerokolistna, wiąz szypułkowy, grab pospolity oraz buk zwyczajny.
goleniowska_pucka_galeria_01.jpg goleniowska_pucka_galeria_02.jpg goleniowska_pucka_galeria_03.jpg goleniowska_pucka_galeria_04.jpg

Galeria - zdjęcia i panoramy