Centrum Informacji Turystycznej i Agroturystycznej


Informacja turystyczna o Szczecinie, sprzedaż wydawnictw turystycznych, pamiątek, biletów na przewozy międzynarodowe; legitymacje EURO<26 i PTSM. Przed wejściem do punktu zamontowano podjazd, który umożliwia do niego dostęp osobom niepełnosprawnym. Al. Niepodległości 1a 70-206 Szczecin T 091 434 04 40 F 091 433 84 20 cit.szczecin@wp.pl http://www.mosrir.szczecin.pl/cit/cit.php