Skwer Tarchalskiego


Major Mieczysław Tarchalski (1903-81) – uczestnik wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej, po której więziony był przez NKWD. Z wykształcenia leśnik. Od końca lat 50. mieszkał w Szczecinie, z jego inicjatywy powstał w 1960 r. Woliński Park Narodowy.

 

skwer_tarcholskiego.jpg skwer_tarchalskiego_galeria_01.jpg skwer_tarchalskiego_galeria_02.jpg

Galeria - zdjęcia i panoramy