Polana Czerwona


Zorganizowane miejsce ogniskowo- grilowe na polanie po leśniczówce Czerwonej obok kąpieliska Arkonka. Powstał tu parking dla samochodów, wytyczono alejki spacerowe, wykonano zadaszone wiaty z drewnianymi ławkami, wiatę z kręgiem na ognisko, ławy, stoły, kosze na śmieci.