Park przy ulicy Obotryckiej i Oliwkowej


Park przy ulicy Obotryckiej i Oliwkowej zajmuje powierzchnię około 2,4 ha. Od strony wschodniej i północnej przylega do niego wąski pas ogrodów działkowych, a od południa teren szkoły. Przez ulicę Obotrycką teren dawnej nekropolii łączy się z Parkiem Brodowskim. W zadrzewieniu można wyróżnić dwie zwarte kępy: \"północną\" i \"południową\". Kępy te rozdziela aleja lipowa, która wraz z głogami drzewiastymi Crataegus oxyacantha \'Rubra plena\', jesionem wyniosłym w odmianie zwisającej Fraxinus excelsior \'Pendula\' są ozdobą starodrzewu. Wśród drzew liściastych dominują: lipa drobnolistna Tilia cordata, dąb szypułkowy Quercus robur, klon pospolity Acer platanoides, brzoza brodawkowata Betula verrucosa, jesion wyniosły Fraxinus excelsior oraz lipa szerokolistna Tilia platyphylos. Przedstawicielem drzew iglastych jest świerk pospolity Picea abies. Występujace tu krzewy to: bez czarny Sambucus nigra, głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna, leszczyna pospolita Corylus avellana. Krzewy leszczyny i bzu występują w kępie przy północnej granicy parku.
obotrycka_oliwkowa_galeria_01.jpg obotrycka_oliwkowa_galeria_02.jpg obotrycka_oliwkowa_galeria_03.jpg

Galeria - zdjęcia i panoramy