Park Leśny Klęskowo


W parku przeważa stuletni starodrzew bukowy z domieszką dębów szypułkowych i bezszypułkowych, dochodzący do 30 m wysokości. W części północno-zachodniej bór sosnowy (sosna zwyczajna). Na obszarze całego parku powszechnie występują: grab pospolity, klon zwyczajny, klon jawor, wiąz górski, wiąz szypułkowy (limak) i jesion wyniosły. W podszycie wiązy: górski, bezszypułkowy i polny, leszczyna pospolita, klony: zwyczajny i jawor, trzmielina pospolita oraz bez czarny. W runie występują m.in.: marzanka wonna, niecierpek drobnokwiatowy, niecierpek pospolity, bluszcz pospolity. Na południowym zachodzie, w dolinie Chojnówki rośnie olsza czarna oraz znacznie rzadsza olsza szara. Dość licznie występują tu drzewa pochodzenia egzotycznego: grujecznik japoński, orzesznik pięciolistkowy, buk amerykański, dąb wielkoowocowy, kłęk amerykański, robinia akacjowa w odmianie jednolistnej, klon okrągłolistny, klony zwyczajne w odmianach Schwedlera i Palmitifidum, klon jawor w odmianie Leopolda, jesion wyniosły w odmianie jednolistnej, miłorząb dwuklapowy, jodła jednobarwna, jodła kaukaska, jedlica zielona i jedlica sina, modrzew europejski, modrzew japoński, modrzew eurojapoński, sosna wejmutka, cyprysik Lawsona, cyprysik nutkajski, cyprysik groszkowy, cyprysik groszkowy w odmianie pierzastej, żywotnik olbrzymi, jałowiec wirginijski.
lesny_kleskowo_galeria_01.jpg lesny_kleskowo_galeria_02.jpg lesny_kleskowo_galeria_03.jpg lesny_kleskowo_galeria_04.jpg lesny_kleskowo_galeria_05.jpg lesny_kleskowo_galeria_06.jpg

Galeria - zdjęcia i panoramy