Park Andersa


Po wojnie francusko-pruskiej (1870-1871) zlokalizowany był tu jeden z obozów jeńców francuskich i miejsce ostatniego spoczynku wielu z nich. Wkrótce w miejscu tym spoczął sam pruski feldmarszałek Friedrich Ernest von Wrangel (1784-1877). Dopiero jednak na pocz. XX w. wraz z rozwojem miasta wybudowano trzy pobliskie kościoły i obszar ten stał się częścią nowego centrum miasta. W parku występuje duże skupisko robinii białej. Rosną tu także kasztanowce zwyczajne, białe w odmianie Baumana, o pełnych kwiatach niewytwarzających owoców. Unikatem w skali Polski jest szpaler kasztanowców wzdłuż północnego skraju parku. Na szczególną uwagę zasługują rosnące niedaleko kościoła dwa okazy oliwnika wąskolistnego, którego srebrzystożółte kwiaty w kształcie kielicha wydzielają intensywny zapach. W pobliżu jednego rośnie korkowiec amurski o szarej i korkowatej, spękanej korze. W parku rośnie także interesujący wiązowiec zachodni, wiśnia piłkowana, czereśnia ptasia w odmianie pełnokwiatowej (okaz pomnikowy146 cm) oraz wiśnia wonna, świdośliwa kanadyjska. Na terenie parku rośnie również okaz pomnikowy wiązu szypułkowego, a także krzewy tamaryszku.

andersa_galeria_01.jpg andersa_galeria_02.jpg andersa_galeria_03.jpg andersa_galeria_04.jpg andersa_galeria_05.jpg andersa_galeria_06.jpg andersa_galeria_07.jpg andersa_galeria_8.jpg andersa_galeria_9.jpg

Galeria - zdjęcia i panoramy