Park Leśny w Strudze


Zespół przyrodniczo-krajobrazowy powołany dla zachowania i odtwarzania walorów przyrodniczych i krajobrazowych kompleksu roślinności typowej dla doliny rzecznej oraz łąk i muraw. W rzece i stawach roślinność wodna z grążelem żółtym, na brzegach szuwary z trzciną pospolitą i pałką wąskolistną oraz turzycowiska. Niewielką powierzchnię zajmują łąki kaczeńcowe, większą natomiast murawy piaskowe. Wzdłuż Płoni występują wikliny nadrzeczne oraz łozowiska, niewielką powierzchnię zajmuje łęg wierzbowy. W kilku miejscach na meandrach Płoni występuje zbiorowisko o cechach olsu porzeczkowego.
lesny_w_strudze.jpg lesny_w_strudze_1.jpg lesny_w_strudze_2.jpg lesny_w_strudze_4.jpg lesny_w_strudze_5.jpg

Galeria - zdjęcia i panoramy