Jezierzyce


Zespół przyrodniczo-krajobrazowy ustanowiony w celu ochrony i odtworzenia wartości estetycznych i przyrodniczych wyjątkowo cennego krajobrazu naturalnego w dolinie rzeki Płoni. Jest to dawne założenie parkowe, uległe przez dziesięciolecia renaturalizacji, tak że jego kompozycja jest dziś już słabo widoczna. W dolinach występują łęgi olszowo-jesionowe, a na zboczach grądy i buczyny.

Powiązane miejsca i trasy:


Inne miejsca w okolicy:
Puszcza Bukowa
Przechodzą tędy trasy:
Szlak Rekowski
jezierzyce.jpg jezierzyce_2.jpg przy_kraj_jezierzyce_11.jpg przy_kraj_jezierzyce_7.jpg przy_kraj_jezierzyce_9.jpg

Galeria - zdjęcia i panoramy