Trawiasta Dolina


Użytek ekologiczny utworzony w celu ochrony płatów zbiorowisk roślinności kserotermicznej, wybitnie sucholubnej. Występuje tu 50 gatunków kserotermicznych.

uzytek_trawiasta.jpg uzytek_trawiasta_galeria.jpg

Galeria - zdjęcia i panoramy