Ptasia Łąka


Użytek ekologiczny obejmujący teren o charakterze pastwiskowo-łakowym, porośnięty obecnie roślinnością krzewiastą i łąkową. Celem ochrony są siedliska ptaków związanych z obszarami wodno-błotnymi i łąkowymi.

ptasia_laka_galeria.jpg

Galeria - zdjęcia i panoramy