Dolina strumienia Grzęziniec


Użytek ekologiczny obejmujący wielkopowierzchniowe zbiorowiska synantropijne z małymi płatami innych zbiorowisk. W wielogatunkowych gęstych zaroślach z dominacją leszczyny i udziałem głogów runo jest stosunkowo ubogie, występują tu m.in. takie gatunki jak skrzyp leśny, łąkowy, narecznica szerokolistna oraz bluszcz pospolity. Z gatunków drzewiastych rosną tu głównie grab, jawor, olsza, dąb, topola oraz w mniejszym udziale kasztanowiec, tworzące przede wszystkim drzewostany wielogatunkowe i różnowiekowe. Cennym elementem użytku są okazałe pojedyncze drzewa, ich szpalery i aleje. Stwierdzono tu występowanie kilkudziesięciu gatunków kręgowców objętych ochroną gatunkową, w tym licznie płazy i gady.

Powiązane miejsca i trasy:


Przechodzą tędy trasy:
Szlak Gocławski
uzytek_grzeziniec_1.jpg uzytek_grzeziniec_2.jpg uzytek_grzeziniec_3.jpg uzytek_grzeziniec_4.jpg uzytek_grzeziniec_galeria_01.jpg uzytek_grzeziniec_galeria_03.jpg uzytek_grzeziniec_galeria_04.jpg uzytek_grzeziniec_galeria_06.jpg uzytek_grzeziniec_galeria_07.jpg uzytek_grzeziniec_galeria_08.jpg uzytek_grzeziniec_galeria_09.jpg uzytek_grzeziniec_galeria_11.jpg uzytek_grzeziniec_galeria_13.jpg uzytek_grzeziniec_galeria_14.jpg

Galeria - zdjęcia i panoramy