Dolina strumieni Skolwinki, Stołczynki i Żółwinki


Użytek ekologiczny obejmujący różnie wykształcone ekosystemy: wodne, murawowe, łąkowe i leśne z charakterystyczną dla nich roślinnością w dolinach głęboko wyciętych w glinach przez kręte strumienie o naturalnych korytach. Zbocza ich zarośnięte są lasami grądowymi z dominacją graba w drzewostanie. Ponadto z gatunków drzewiastych spotkać można buka, dęba, olchę i osikę. W podszycie dominuje leszczyna, bez czarny i głóg. Występują tu chronione i rzadko spotykane rośliny runa, między innymi listera jajowata, gnieźnik leśny, kruszczyk szerokolistny, bluszcz, dzięgiel litwor i pierwiosnek lekarski. Bogaty jest świat zwierząt, występuje tu kilkadziesiąt gatunków kręgowców.

uzytek_stolczynka_1.jpg uzytek_stolczynka_2.jpg uzytek_skolwinka_galeria_01.jpg uzytek_skolwinka_galeria_03.jpg uzytek_skolwinka_galeria_04.jpg uzytek_skolwinka_galeria_05.jpg

Galeria - zdjęcia i panoramy