Źródliskowa Buczyna


Leśny rezerwat przyrody utworzony w 1956 r. i powiększony w 2005 r. Obejmuje południowe stoki wału Wzgórz Bukowych oraz równinne tereny nad jeziorem Glinna. We wschodniej części rozciąga się płaskowyż sięgający 80 m n.p.m. wysokości i opadający stromymi na 20-40 metrów stokami ku południu i wschodowi. W części północno-wschodniej płaskowyżu znajduje się rynnowate obniżenie, którego dno sięga 65 m n.p.m. Część zachodnia rezerwatu ma bardziej zróżnicowaną rzeźbę terenu: na południu płaskie tereny nad jeziorem Glinna znajdują się na wysokości 25-30 m n.p.m., wznosząc się nieznacznie, podczas gdy szczyty wzniesień na północy sięgają ponad 70 m n.p.m.

W obniżeniach terenu z wysokim poziomem wód gruntowych występują gleby bagienne. Gleby torfowe i mułowo-torfowe pokrywają najniższe partie rezerwatu nad jeziorem Glinna oraz dna dolin strumieni. Znaczną powierzchnię rezerwatu zajmują bardzo żyzne czarnoziemy. Gleby te wykształciły się w warunkach dużej wilgotności z bardzo bogatych w węglan wapnia glin i piasków akumulacji lodowcowej. Rosną na nich buczyny źródliskowe i łęgi jesionowe. Największe powierzchnie zajmują w rezerwacie gleby brunatnoziemne porośnięte żyznymi buczynami. W rezerwacie wykształcają się lasy bukowe o cechach zespołu naturalnego i o różnych odmianach typologicznych, w tym z rzadkim zespołem buczyny źródliskowej ze storczykami. Wnętrze lasu jest ocienione i wilgotne, co sprzyja pokrywaniu drzew przez porosty i glony. Na licznych kamieniach nad strumieniami rozwijają się mchy wapniolubne. W jarach rozwijają się lasy łęgowe, a w miejscach nisko położonych i zabagnionych, przede wszystkim nad jeziorem Glinna, płaty olszyn i łozowisk. Zbocza pagórków porasta zespół buczyny pomorskiej w różnych odmianach. Spośród roślin chronionych występują tu m.in.: bluszcz pospolity, wiciokrzew pomorski, buławnik czerwony, kruszczyk szerokolistny, gnieźnik leśny, porzeczka czarna, kalina koralowa, kruszyna pospolita, przytulia wonna, konwalia majowa. Natomiast z roślin zagrożonych i rzadkich mają tu swoje stanowiska: gwiazdnica bagienna, turzyca zgrzebłowata, przetacznik górski, skrzyp zimowy, przylaszczka pospolita, zachyłka oszczepowata, kokorycz pusta, kokorycz wątła.

Rezerwat nosi imię dr. Jerzego Jackowskiego.

Powiązane miejsca i trasy:


Inne miejsca w okolicy:
Puszcza Bukowa
zrodliskowa_buczyna_1.jpg zrodliskowa_buczyna_2.jpg zrodliskowa_buczyna_galeria_01.jpg zrodliskowa_buczyna_galeria_02.jpg zrodliskowa_buczyna_galeria_03.jpg zrodliskowa_buczyna_galeria_04.jpg

Galeria - zdjęcia i panoramy