Trawiasta Buczyna


Leśny rezerwat przyrody, utworzony w 1956 r. i poszerzony w 1964 r., zajmuje zachodnią połowę równinnego Lasu Budy nad Krzekną. Teren lekko sfalowany przez łagodne kopulaste wyniesienia moreny dennej, nad zarastającymi jeziorkami i torfowiskami przejściowymi, z licznymi głazami narzutowymi. Rezerwat chroni zespół buczyny pomorskiej w wariancie z perłówką jednokwiatową w runie, wykształcony w trzech facjach zależnie od wieku drzewostanu i zwarcia koron. W przewadze żyzna buczyna niżowa z udziałem buczyny kwaśnej, łęg jesionowo-olszowy, olsy i kwaśne dąbrowy. Drzewostan (przeważnie starodrzew) bukowy uzupełnia dąb, olsza, jesion i jawor. W podszycie dominuje buk, jawor i jesion. W zagłębieniach gruntu występują olszyny i zarośla wierzbowo-kruszynowe (łozy). Występują tu cenne siedliska rzadkich i chronionych roślin, takich jak: rosiczka okrągłolistna, bluszcz pospolity, porzeczka czarna, kruszyna pospolita, marzanka wonna, konwalia majowa, perłówka jednokwiatowa, skrzyp bagienny, gwiazdnica bagienna, kokorycz wątła, bobrek trójlistkowy, przytulia pospolita, czworolist pospolity, kokoryczka wonna.

Rezerwat nosi imię prof. Stefana Kownasa – organizatora i pierwszego kierownika Katedry Botaniki Akademii Rolniczej (dziś Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny).

Powiązane miejsca i trasy:


Inne miejsca w okolicy:
Puszcza Bukowa
trawiasta_buczyna_1.jpg trawiasta_buczyna_2.jpg trawiasta_buczyna_galeria_01.jpg trawiasta_buczyna_galeria_02.jpg trawiasta_buczyna_galeria_03.jpg trawiasta_buczyna_galeria_04.jpg trawiasta_buczyna_galeria_05.jpg trawiasta_buczyna_galeria_06.jpg trawiasta_buczyna_galeria_07.jpg

Galeria - zdjęcia i panoramy