Osetno


Rezerwat przyrody utworzony w 2008 r., jeden z pierwszych rezerwatów mikologicznych w Polsce. Głównym celem ochrony jest zachowanie grzybów kapeluszowych w ekosystemach leśnym i borowym z dużą ilością rozkładającego się drewna, sprzyjającego rozwojowi wybitnie różnorodnej mikroflory. W starym drzewostanie buczynowym stanowiska bardzo rzadkich żylaka kolczastego i gąski czarnołuskowej. Ponadto obszar źródliskowy i ostoja rzadkich gatunków ptaków, takich jak: bielik, kania ruda czy muchołówka mała.

Powiązane miejsca i trasy:


Inne miejsca w okolicy:
Puszcza Bukowa
osetno.jpg osetno_galeria_01.jpg osetno_galeria_02.jpg osetno_galeria_05.jpg osetno_galeria_06.jpg

Galeria - zdjęcia i panoramy