Kurowskie Błota


Rezerwat przyrody powstały pierwotnie w celu ochrony kolonii kormoranów, a obecnie czapli siwej w liczebności około 600 par, oraz miejsc lęgowych chronionych ptaków drapieżnych: bielika, kani czarnej, kani rudej. Spośród ptaków chronionych występują tu: kormoran czarny, myszołów zwyczajny, pustułka, krogulec. W większości obszar rezerwatu stanowi podmokły ols i łęg przykorytowy, interesujące także pod względem florystycznym. W podszycie rośnie chroniona porzeczka czarna, a w runie pospolite: turzyca brzegowa, przytulia błotna, tojeść rozesłana, zachylnik błotny.