Kołowskie Parowy


Rezerwat przyrody utworzony w 1956 r. obejmuje las liściasty na zboczach wzniesień morenowych. Głównym celem ochrony jest zachowanie lasu bukowego w różnych odmianach typologicznych (buczyna pomorska) z bogatymi zespołami roślin zielnych w runie. Przez rezerwat przepływa strumień Utrata, który nagle się pojawia i równie nagle ginie. Dno parowu zajmuje buczyna źródliskowa. Rośliny chronione: kruszczyk szerokolistny, kruszczyk siny, kruszyna pospolita, kalina koralowa, marzanka wonna (przytulia wonna). Rośliny rzadkie i ginące: perłówka jednokwiatowa, kostrzewa leśna, szczyr trwały, czartawa pospolita, turzyca zgrzebłowata, zachyłka oszczepowata, kokorycz pusta, przytulia pospolita. Niektóre rośliny powszechnie występujące: prosownica rozpierzchła, fiołek leśny, gajowiec żółty, zawilec gajowy, szczawik zajęczy.

Rezerwat nosi imię inż. Józefa Lewandowskiego.

Powiązane miejsca i trasy:


Inne miejsca w okolicy:
Puszcza Bukowa
kolowskie_parowy_1.jpg kolowskie_parowy_2.jpg kolowskie_parowy_galeria_01.jpg kolowskie_parowy_galeria_02.jpg kolowskie_parowy_galeria_03.jpg kolowskie_parowy_galeria_04.jpg kolowskie_parowy_galeria_05.jpg kolowskie_parowy_galeria_06.jpg

Galeria - zdjęcia i panoramy