Puszcza Bukowa


Szczeciński Park Krajobrazowy utworzony w 1981 r. w oparciu o koncepcję wypracowaną dziesięć lat wcześniej. Wchodzi w skład Zespołu Parków Doliny Dolnej Odry, z siedzibą w Gryfinie. Bukowe i dębowe lasy o najwyższej wartości gospodarczej i przyrodniczej porastają pasmo przekształconych powierzchniowo starszych moren. Przekraczające 100 m n.p.m. wzniesienia Wzgórz Bukowych zostały w ostatnim zlodowaceniu porozcinane siecią głębokich dolin, jarów i parowów. W obniżeniach terenu znajdują się oczka wodne i torfowiska, liczne głazy narzutowe oraz mocno meandrujące potoki, miejscami zanikające ze względu na łuskową budowę geologiczną. Urozmaicona rzeźba terenu oraz zróżnicowane warunki mikroklimatyczne uwarunkowały wykształcenie się różnorodnych siedlisk i zbiorowisk roślinnych.