Park przy ulicy Hożej i Obotryckiej


Park przy ulicy Hożej i Obotryckiej jest parkiem pocmentarnym o powierzchni 2.97 ha. Z występujących tu drzew liściastych najwięcej jest jesionu wyniosłego Fraxinus excelsior (3 okazy o wymiarach pomnikowych: 252 cm, 260 cm, 316 cm), robinii białej Robinia pseudoacacia, (313 cm), lipy drobnolistnej Tilia cordata, dębu szypułkowego Quercus robur (okazy o wymiarach pomnikowych 405 cm, 324 cm) oraz klonu jaworu Acer pseudoplatanus (226 cm). Drzewa iglaste reprezentowane są przez dwa gatunki: świerk pospolity Picea abies oraz żywotnik zachodni Thuja occidentalis (6 okazów o wymiarach pomnikowych: 109 cm, 111 cm, 120 cm, 122 cm, 123 cm, 143 cm). Z krzewów największą powieszchnięzajmują: głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna, bez czarny Sambucus nigra, śniguliczka biała Symphoricarpos albus, wiąz górski Ulmus glabra, śliwa Prumus sp. oraz lilak pospolity Syringa vulgaris.
hoza_obotrycka_galeria_01.jpg hoza_obotrycka_galeria_02.jpg hoza_obotrycka_galeria_03.jpg hoza_obotrycka_galeria_04.jpg

Galeria - zdjęcia i panoramy