Park Kasprowicza


Największy pod względem powierzchni i bioróżnorodności park Szczecina. Położony na wzniesieniu i stoku Doliny Niemierzyńskiej, którego przekształcenie wraz z fragmentem sadu w teren rekreacyjny zlecił Johannes Quistorp. Zmeliorowano dolinę strumienia Osówka, zasadzono wiele rzadkich odmian drzew i krzewów, wytyczono alejki spacerowe, trasy do jazdy konnej, tor saneczkowy. Stworzono widokowe ambony na wzniesieniach, altany, mostki czy miniaturę Alp ułożoną z bloków kamiennych. Organizowano tu koncerty symfoniczne czy wystepy orkiestr dętych. Tak urządzony teren Martin Quistorp podarował miastu w 1908 r. z zastrzeżeniem, że ma być wykorzystywany jako teren rekreacyjny. Ówczesna nazwa: Quistorp-Park (niem. Park Quistorpa).
kasprowicza_1.jpg kasprowicza_3.jpg kasprowicza_4.jpg kasprowicza_5.jpg kasprowicza_6.jpg kasprowicza_galeria_1.jpg kasprowicza_galeria_2.jpg kasprowicza_galeria_3.jpg kasprowicza_galeria_4.jpg kasprowicza_galeria_5.jpg kasprowicza_galeria_6.jpg kasprowicza_galeria_7.jpg

Galeria - zdjęcia i panoramy