Ogród Dendrologiczny ? Park Kownasa


Położony na zboczu wzniesienia morenowego o różnicy poziomów13,5 m. Powstał w 1868 r. jako cmentarz, co można wciąż rozpoznać po układzie alejek. W czasie II wojny światowej wybudowano tu schrony przeciwlotnicze zachowane do dziś. Po wojnie na cmentarzu chowano jeszcze polskich osadników. W latach 70. cmentarz zrównano z ziemią, przekształcając w Park Dendrologiczny, a później Ogród Dendrologiczny. Niewiele tu okazów egzotycznych, wiele za to starych drzew, zwłaszcza liściastych. Rosną tu pomnikowe okazy: buk zwyczajny (o wymiarach:320 cm,404 cm) i w odmianie zwisającej i purpurowej (312 cm) oraz dwa drzewa rzadkiej odmiany purpurowej trójbarwnej. Rosną tu także stare dęby: szypułkowy oraz bezszypułkowy (308 cm). Wzdłuż alei rosną m.in.: lipa drobnolistna, kasztanowce z różowymi i czerwonymi kwiatami. W pobliżu ul. Słowackiego rośnie brzoza brodawkowata w odmianie strzępolistnej. Z innych drzew liściastych występują tu: jesiony wyniosłe (jeden z nich z bluszczem pospolitym uznany za pomnik przyrody) oraz jesiony wyniosłe w odmianie zwisającej. Wymiary pomnikowe osiągnęły: klon jawor (290 cm), klon jawor odmiana ciemnopurpurowa (288 cm) i klon zwyczajny (306 cm). Natomiast drzewa iglaste reprezentowane są przez: sosnę wejmutkę, cis pospolity również w odmianie złocistej i irlandzkiej. Rośnie tu też choina kanadyjska oraz żywotnik olbrzymi (100-190 cm) i zachodni (104 cm).

Prof. Stefan Kownas – organizator i pierwszy kierownik Katedry Botaniki Akademii Rolniczej (dziś Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny). Wcześniejsze nazwy: Nemitzer Friedhof (niem. Cmentarz Niemierzyński), Cmentarz Majdański.

Powiązane miejsca i trasy:


Park Kownasa - Panorama VR360 nr 1 Park Kownasa - Panorama VR360 nr 2 Park Kownasa - Panorama VR360 nr 3 kownasa_1_1.jpg kownasa_2.jpg kownasa_3.jpg kownasa_4.jpg kownasa_5.jpg kownasa_6.jpg kownasa_7.jpg kownasa_8.jpg kownasa_9.jpg kownasa_10.jpg

Galeria - zdjęcia i panoramy