Rektorat Uniwersytetu Szczecińskiego


Wybudowany w 1888 r. gmach Gimnazjum Króla Wilhelma, którego popiersie znajdowało się w muszli nad wejściem (zastąpione po wojnie popiersiem Lenina). Na frontowej ścianie łacińskie sentencje NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS (Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia) Seneki oraz MENS SANA IN CORPORE SANO (W zdrowym ciele zdrowy duch) Iuvenalisa. Po wojnie funkcjonowały tu różne placówki edukacyjne, z których ostatnią jest od 1995 r. Rektorat Uniwersytetu Szczecińskiego.

Powiązane miejsca i trasy:


Przechodzą tędy trasy:
Złoty Szlak
rektorat_US.jpg

Galeria - zdjęcia i panoramy