Park przy ulicy Nehringa


Park przy ulicy Nehringa jest parkiem pocmentarnym. Zajmuje obszar 2,12 ha. Znajduje się w dzielnicy Szczecin Stołczyn. Park ten od zachodu ograniczony jest ul. Nehringa, od południa graniczy z ogrodami działkowymi. W kierunku wschodnim poniżej skarpy rozpościerają się pola uprawne i łąki z szeroką panoramą na jezioro Dąbie. Od północy rozpoczynają się zabudowania dzielnicy Stołczyn. Na terenie parku stwierdzono występowanie następujących gatunków drzew: lipa drobnolistna Tilia cordata (304 cm, 480 cm), lipa szerokolistna Tilia plathyphyllos (345 cm, 360 cm, 362 cm), jesion wyniosły odmiana zwisła Fraxinus excelsior 'Pendula', klon zwyczajny Acer platanoides (259 cm), klon jawor Acer pseudoplatanus (254 cm, 281 cm, 285 cm), dąb szypułkowy Quercus robur, Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum (380 cm), grab zwyczajny Carpinus betulus, robinia akacjowa Robinia silvatica 'Atropurpurea', brzoza brodawkowata Beatula verrucosa, świerk pospolity Picea abies, modrzew europejski Larix decidua, cis pospolity Taxus baccata, głóg jednoszyjkowy Crategus monogyna, jabłoń domowa Malus domestica, czereśnia Prunus avium. Obok zwartej warstwy starszych i młodszych drzew (zwłaszcza w południowej części parku) występuje podszyt składający się z podrostu gatunków tworzących drzewostan oraz następujących gatunków krzewów : głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna, ligustr pospolity Ligustrum vulgare, lilak pospolity Syringa Vulgaris, śnieguliczka biała Symphoricarpos albus, bez czarny Sambucus nigra, róża dzika Rosa rugosa, dereń jadalny Cornus mas, trzmielina zwyczajna Euonymus europaeus oraz karagana syberyjska Caragana arborescens.
nehringa_galeria_01.jpg nehringa_galeria_02.jpg nehringa_galeria_03.jpg nehringa_galeria_04.jpg nehringa_galeria_05.jpg nehringa_galeria_06.jpg nehringa_galeria_07.jpg nehringa_galeria_08.jpg nehringa_galeria_09.jpg nehringa_galeria_10.jpg

Galeria - zdjęcia i panoramy